Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
9. april 2021 kl. 10:36

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer

Informasjon i samband med koronasituasjonen

Lønnsstøtte for bedrifter 15 mars

Lønnsstøtteordninga gjeld for arbeidsgivara som tek tilbake eigne ansatte frå permittering i periode 15 mars til 30 juni 2021.

Logo, regjeringen.no

Retningslinjer for smittevern knytt til utanlandsk arbeidskraft

Det er mange verksemder knytt til både turistnæring, bygg- og anlegg, gardsbruk med fleire i vår region som nyttar arbeidskraft frå utlandet. Arbeidsgjevarar har informert om eit stort behov for å få arbeidstakarar frå utlandet i arbeid. Dette må gjerast slik at smittevernreglane blir ivaretatt.

koronaviruset

Kva er kompetansebehovet i di verksemd?

Kompetanseforum Vestland, beståande av mellom anna leiarane av dei største utdanningsinstitusjonane i Vestland, fylkeskommunen og partane i arbeidslivet, arbeider med å dimensjonere og utvikle utdanningstilboda i fylket. Dei ber no om innspel frå dei ulike regionane i Vestland for å sikre at tilboda blir utvikla i tråd med behova i arbeidslivet. Dei ynskjer innspel om behov på kort sikt (behov som følgje av koronakrisa) og på lang sikt (utdanningstilbodet 2021/2022).

Aurland 14
1