Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon i samband med koronasituasjonen

Retningslinjer for smittevern knytt til utanlandsk arbeidskraft

Det er mange verksemder knytt til både turistnæring, bygg- og anlegg, gardsbruk med fleire i vår region som nyttar arbeidskraft frå utlandet. Arbeidsgjevarar har informert om eit stort behov for å få arbeidstakarar frå utlandet i arbeid. Dette må gjerast slik at smittevernreglane blir ivaretatt.

koronaviruset

Kva er kompetansebehovet i di verksemd?

Kompetanseforum Vestland, beståande av mellom anna leiarane av dei største utdanningsinstitusjonane i Vestland, fylkeskommunen og partane i arbeidslivet, arbeider med å dimensjonere og utvikle utdanningstilboda i fylket. Dei ber no om innspel frå dei ulike regionane i Vestland for å sikre at tilboda blir utvikla i tråd med behova i arbeidslivet. Dei ynskjer innspel om behov på kort sikt (behov som følgje av koronakrisa) og på lang sikt (utdanningstilbodet 2021/2022).

Aurland 14