Linda Mannes er tilsett som kreftkoordinator

Informasjon frå kreftkoordinator og koordienrande eining

På grunn av koronavirussituasjon må heimebesøk og møter utsetjast på ubestemt tid.

Har du og/eller pårørande spørsmål, behov for samtale, oppfølging. tilrettelegging  og koordinering av tenester  så nøl ikkje med å ta kontakt. Mykje kan ordnast per telefon.

Er tilgjengeleg på telefon alle dagar.

 

Linda Mannes  tlf.  97 69 92 66           E.post: linda.mannes@aurland.kommune.no

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland