Kulturminne og klima – kva skjer?

Er du oppteken av kva klimaendringane gjer med kulturminna våre? 
Har du bygningar som er angripen av insekt eller rote?

Det blir ein kulturminnekveld i kommunestyresalen på rådhuset torsdag 23.8. kl. 18.30 kor mellom anna dette blir tema.

Marte Boro frå Riksantikvaren kjem og orienterer om klimaprosjektet ANH - Adapt Northern Heritage: Tilpass kulturarven i nord.

Kultureininga informerer om kommunen si rolle i ANH.

Mycoteam vil ha eit innlegg om insektsangrep, hussopp m.m.

Landbrukskontoret informerer om kva for moglegheiter som ligg i SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket).

Det blir enkel servering. Velkomen!

Kulturminne og klima
Kulturminne og klima
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland