Nye Haugen bru tek form

I dag, fredag 21. april, vart den siste bru - bjelken for nye Haugen bru heist på plass!

Dermed er dette prosjektet i ferd med å ta form og verte synleg i landkapet. Så langt er dette projektet i rute i høve til framdriftsplan til entreprenøren (PEAB) og arbeidet fram til no har vore gjennomført etter planen. Vidare arbeid framover vert no etablering av trekkerøyr for straum, breiband, vass- og avløpsleidningar over brui og etterkvart støyping av brudekke og montering av rekkverk. PEAB skal overlevere brua til Aurland kommune som byggherre 06.09. i år.

 

 

Nye Haugen bru tek form
Nye Haugen bru tek form
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland