Det nærmar seg jonsok.....

...og dei som ynskjer å brenne jonsokbål, må ha løyve frå brannsjefen.

Ved ønskje om bålbrenning skal det fyllast ut eit skjema med ansvarleg person og ei beskriving av kor bålet er lokalisert.
Husk at grunneigar må gje løyve. Fyll ut om løyve frå grunneigar er i orden.

Skjema skal leverast Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland eller sendast elektronisk via heimesida til kommunen.

Skjema for bålbrenning (pdf)

 

 

 

 

 

Bålbrenning på Fronnes Foto: Arvid Gilje
Bålbrenning på Fronnes Foto: Arvid Gilje
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland