Støtte og stab

Støtte og stab er organisert under rådmannen og utførar tenester både internt i Aurland kommune sin tenesteproduksjon og ut til innbyggjarane.

Støtte:

 Stab:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland