Lagt ved er framlegg til endring av vedtekter fro SFO.
Framlegget er utarbeida av leiarane ved SFO, Kine Bakke og Eli Kristin Stave, tenesteleiarane ved ABU og Flåm skule, Ingrid Steine Bortne og Astrid Hassel og skulefagleg ansvarleg Beathe Ekhall Stentvedt.
Framlegget vert sendt på høyring til FAU 1-4. klasse ved ABU og Flåm skule, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, styrar i Vangen barnehage, leiarar for SFO ABU og Flåm skule, føresette i skuleklubben i Vangen og Flåm barnehage og tenesteleiarar i Flåm barnehage, ABU og Flåm skule.
Frist for å komme med uttale til framlegget er 11. mars. Uttale kan sendast på e-post til beathe.stentvedt@aurland.kommune.no .
Saka vert handsama i Levekårsutvalet 30. mars 2020 og vidare til avgjerd i kommunestyret 23. april 2020.