Fjordsenteret - hovudinngang

Helsepersonell / sjukepleiar ved legekontoret

Legekontoret har ledig 100% fast stilling for helsepersonell. Som hjelpepersonell ved kontoret skal du bistå 3 faste legar og turnuskandidat / LIS1 lege i daglege oppgåver. Kontoret har 3 stillingar med helsepersonell av ulik kompetanse, der du kjem til å arbeide saman med sjukepleiar og legesekretær. Kontoret er utstyrt med eige laboratorium og legebil.

Legekontoret har ansvar for daglegevakt i ein turistkommune med over 1 millionar gjestar der også hovudvegen E16 går igjennom kommunen. Det er ikkje stasjonert ambulanse i kommunen, med ved Lærdal Sjukehus ca 20 minutt unna. Kontoret ynskjer no å rekkruttere helsepersonell med akuttmedisinsk komeptanse som kan bistå legane ved kontoret.

Søknadsfrist 12.12.19

Full stillingsutlysing og elektronisk søkjeportal.

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland