sommarles

Asbjørn og Astrid på djupt vatn

Sommarles er ein digital lesekampanje for 1.-7. klasse som varer frå 1. juni til 31. august. På somm...
Aurland sett frå Kvitaberg 28.07.98. Foto Håkon Loven

Ledige stillingar ved bu- og miljøtenesta

Bu og miljøtenesta lyser ut stillingar som personleg assistent, fritidskontakt / støttekontakt, avde...
Kommunevåpen Aurland kommune

Tilbake til fysiske møte på Aurland rådhus

Etter ein periode med gjennomføring av digitale fjernmøter vert det no opna opp for at folkevalde ka...
Ny symjehall

Trimrom og symjehall held fram å vere stengd fram til 15. august

Dette grunna føringar for smittevern for garderobar og anlegg/ utstyr, samt redusert bemanning til d...