God Påske!

Aurland kommune sender dei beste ønskje om ei flott og solrik påskefering.

Mange er på jobb i høgtida for å yta tenester og service til innbyggjarar og tilreisande. Fleire er i beredskap for at me kan vera trygge. Minner og om at det er stor brannfare, vis varsemd.  Ein stor takk til alle dykk som er på jobb eller på vakt, med von om at det vert litt tid til å vera saman med familie og venner og ein tur til fjells.

Vermeldinga lovar godver med mykje sol. Nyt dagane, men ver varsom i fjellet og hugs solkrem.

Noralv Distad
orførar

Sjå også: Opningstider og beredskap i samband med påska 

God Påske Foto Noralv Distad
God Påske Foto Noralv Distad
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland