Me i styret i Galleri Vinjum ynskjer kontakt med lokale kunstnarar, og ynskjer dei velkomne til å vise fram sitt arbeid.
Det kan vere salsutstilling eller berre ei vanleg utstilling for å vise fram arbeidet ein har gjort og gjer.
Alt innan kunst og handverk, foto, skulpturar, keramikk, biletkunst vert motteke med takk.

Ver venleg å ta kontakt med Monica Hille på kultur for nærare avtale, 91 54 11 78. Eller send oss ein epost: monica.hille@aurland.kommune.no

Helsing styret i Galleri Vinjum