Skogbrann i Kvamsbergi

Forbod om bruk av open eld

Aurland kommune innfører totalforbod mot bruk av open eld på grunn av auka brannfare.

Bruk av grill/utepeis på eigen bustadeigedom er lov. Forbodet vert oppheva så snart været tillet det.

 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland