Folkemøtet vert onsdag 31. mai kl. 18.00 i gymsalen på Flåm skule. Håper mange har høve til å vere med!
Saka skal og sendast ut på høyring med moglegheit for innspel. Saka vert sendt ut på høyring i perioden 5. – 20. juni. Etter dette kjem saka tilbake til politisk behandling.
Meir informasjon og program for møtet blir lagt ut den kommande veka.