Førehandsrøysting til kommunestyreval og fylkestingsval 2019

Den ordinære førehandsrøystinga er i tidsrommet 10. august –  til og med fredag 6. september. 

Stad: Rådhuset – Kommunetorget
Tid:   Måndag – fredag            09.00 – 15.00
          Laurdag 31. august        11.00 – 14.00
          Torsdag   5. september   09.00 –  20.00    

Førehandsrøysting- Sogn Jord- og hagebruksskule :
Det vert avhelde førehandsrøysting på Sogn Jord – og hagebruksskule
Tysdag 3. september frå 09.00 – 10.30           

Førehandsrøysting  – Aurland Helsetun
Det vert avhelde førehandsrøysting på Aurland Helsetun 
Onsdag 4. september frå 11.30 – 14.00

Ta med valkort og legitimasjon!

Ambulerande røysting
Velgarar som på grunn av sjukdom eller uføre ikkje har høve til å førehandsrøysta i rådhuset kan søkje valstyret om å få førehandsrøysta i heimen/ eller der dei oppheld seg. Søknaden treng ikkje vere skriftleg, du kan ringe 57 63 29 00 eller sende epost til: postmottak@aurland.kommune.no. Kontaktperson: Margunn Tolleshaug 
Frist : onsdag 4. september. 

Valstyret

Vallogo
Vallogo

Kontaktinformasjon

Politisk sekreteriat

Kristian Stråmyr
Mobil: 95 98 46 47
E-post:
Kristian Stråmyr

Besøksadresse:
Rådhuset, Kommunetorget

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland