Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
9. april 2021 kl. 10:36

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer

Flyktningteneste

Integreringsplan -Flyktningar i Aurland 2019 – 2024

Denne planen er utarbeidd med bakgrunn i å lage eit verktøy for personar som arbeider med flyktningar i Aurland kommune. I tillegg skal planen fungere som eit informasjonsskriv til flyktningar som vert busett. Planen inneheld informasjon om kva flyktningane kan forvente av tenester og oppfølging. Det er i tillegg lagt ved linkar til offentlege sider slik at ein enkelt kan finne informasjon. 

Alternativ form for norskopplæring - historisk vandring i Skjerdal 3

Felles flyktningteneste for Aurland og Lærdal

Frå sommaren 2016 vil ein ha ein felles flyktningteneste i NAV Aurland og Lærdal. Flyktningtenesta består av  Fagleiar Turid Stigen Sørensen (byrjar i stillinga 1. august, formelt tilsett i Lærdal kommune), Flyktningkonsulent i Aurland Linn-Janette Underdal Skarsbø og Flyktningkonsulent i Lærdal  Maren-Sofie Bonslet Mathisen.

Flyktningetenesta i Aurland og Lærdal

Ny flyktningteneste i Aurland kommune

Aurland kommune har som mål å busetje 30 flyktningar over ein 5 års periode. I den forbinding har Aurland kommune tilsett flyktningkonsulent med verknad frå 1. juni 2016.

Turid Stigen Sørensen og Linn-Janette  Skarsbø Underdal
1