feil på gatelys

Feil på gatelys

På grunn av trefall er deler av gatelysa mellom Tokvamsbrui og Skaim ute. Utbetring vil starte opp over helga melder Mesta Elektro. 

Samstundes vil feil på gatelysa på E16 og Skjerping i Gudvangen verte utbetra. 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland