Det vart tilføydd ein del stiar som ligg ikkje i den opprinnelege og gjeldande sti og løypeplanen. I den gjeldande planen frå 2021 vart det teke omsyn til dei innspela som kom fram under prosessen.

Me beklagar på det sterkaste og me vil so snart som mogeleg legge inn att dei rette stiane og fjerne dei som er feil, når den nye tiltaksdelen skal oppatt i formannskap og kommunestyre før jul.

-Aurland kommune-