I samsvar med forskrift om konsekvensutgreiingar § 16 blir det fastsette planprogrammet sendt til dei som har uttalt seg om framlegget. Dei får òg ein kopi av saksframlegget.

Fastsett planprogram ligg tilgjengeleg her

Alle dokument som vart lagt fram for kommunestyret ligg her.

Det er ikkje klagerett på vedtaket om fastsetting av planprogram.