«Framlegg til planprogram for Detaljregulering med konsekvensutgreiing for Holmen gruve og deponi vert fastsett i samsvar med plan- og bygningslova § 12-9.»

I samsvar med forskrift om konsekvensutgreiingar § 6 blir det fastsette planprogrammet sendt til dei som har uttalt seg om forslaget. Dei får òg ein kopi av saksframlegget.

Fastsett planprogram ligg tilgjengeleg her

Saksframlegg knytt til handsaminga i kommunstyret ligg her

alledokument som vart lagt fram kommunestyret ligg her

Det er ikkje klagerettt på vedtaket om fastsetting av planprogram.