Kommunevåpen Aurland kommune

Fast 40% stilling som reinhaldar

Aurland kommune har ledig 40% fast stilling innan reinhald. Søknadsfristen er 08.03.2020.

Arbeidsoppgåver

Dagleg og periodisk reinhald av kommunale bygg.

Kvalifikasjonar

Ynskjeleg med fagbrev innan reinhald.
Evne til å kunne arbeide sjølvstendig og i team.
Førarkort klasse BE

Krav til språkkunnskapar

Den som vert tilsett må beherske norsk muntleg og skriftleg.

Løns- og tilsetjingsvilkår

Tilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.

 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland