1. mars 2021 kl. 09:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

 

Les mer
Ingressbilde2

Elevbedrifta IKT-Klubben

I samarbeid med pleie og omsorg inviterer me til datakurs!

Datakurset er for dei som ikkje har brukt så mykje data før. Du må vere 62 år eller eldre. Du må ta med eigen bærbar pc eller nettbrett. Det vert kurs tysdag 9 februar og torsdag 18 februar klokka 17:00 - 18:30 i kantina på ABU skule

Kurshaldarar : Silas Vike og Markus Sviggum i 9.klasse

Meld deg på via sms/tekstmelding

Telefon Silas: 92273006
Telefon Markus: 95974090

Frist for påmelding er to dagar før kurs, maks 10 deltakarar grunna smittevern.
Me tek smittevern på alvor!

Me sjåast!

 9CC 6faMLV 692oU 7TUHJKxcdxMpZmc l 8vUcZDGXn 1cEeQ 9nRlbfKCrACrAArwAqwAktLgf 8PHBSL 1nXQGtoAAAAASUVORK 5CYII=

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland