Medlem: Personleg vara:
Marit Berge (leiar) Anne Grethe Breisnes
Reidun Skahjem Tordis Grønsberg
Alv Loven (nestleiar) Guttorm Brekke
Olav Ellingsen Astrid Karin Turlid
Frode Tufte Kjell Bøe Bjørgum
Torill Lien Nilsen Kitty Midje Hjelle
Steinar Grønsberg Marit Bjørnestad