Eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2019-2023

Medlem: Marit Berge.                            Vara: Anne Grethe Breisnes
Medlem: Reidun Skahjem                     Vara: Tordis Grønsberg
Medlem: Alv Loven                                 Vara: Guttorm Brekke
Medlem: Olav Ellingsen                         Vara: Kjell Arvid Bakke
Medlem: Frode Tufte                             Vara: Kjell Bøe Bjørgum
Medlem: Ina Bjørstad
Medlem: Øyvind Fredriksen

Kontaktinformasjon

Leiar:
Marit Berge

Nestleiar:
Alv Loven

Sekretær:
Hanna Hj. Borlaug 

tlf. 57 63 29 00