Kommunevåpen Aurland kommune

Ekstramøte i Formannskapet i dag 30.juli 2020

Sak: Komunale næringsfond 2020 - ekstraløyving som tiltak mot COVID-19

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland