Rådhuset Aurland kommune

Ekstramøte i Aurland formannskap onsdag 20. mai

Møtet vert gjennomført som fjenmøte i medhald av mellombels forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommunar og fylkeskommunar for å avgrense spreiing av Covid-19. 
 
Ekstramøtet i formannskapet startar kl. 12.00. Møtet vert streama gjennom KommuneTv.
 
  • 027/20 Godkjenning av møteprotokoll
  • 028/20 Referatsaker
  • 029/20 Nullutslepp i verdsarvfjordane - drøfting​

Offentlege dokument som ikkje er gjort tilgjengeleg her kan ein anten be sakshandsamar eller politisk sekretær om innsyn i: kristian.stramyr@aurland.kommune.no

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland