8. jan. 2021 kl. 14:30

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer
Kommunevåpen Aurland kommune

Ekstra løyving til kommunale næringsfond 2020

Vestland fylkeskommune fekk tildelt 75,3 mill. kr. frå Kommunal- og moderningseringsdepartementet, som skal fordelast på kommunane som eit tiltak mot koronakrisa. Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon gjorde i møte 16.07.20 vedtak om å løyve midlar til kommunale næringsfond. Du kan lese meir fordelinga mellom kommunane i Vestland fylkeskommune her.

Aurland kommune fekk tildelt 1 672 102 kr. Det er lagt vekt på frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Vestland fylkeskomme at midlane vert utlyst og fordelt raskt. Det er lagt  opp til politisk handsaming i formannskapet innan utgangen av månaden og utlysinga vil vere tilgjengeleg kort tid etter dette. Spørsmål kring utlysinga kan rettast til næringsrådgjevar i Aurland kommune, Ingeborg Lysne på epost ingeborg.lysne@aurland.kommune.no eller mobil 46 78 23 85. 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland