Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eksterne høyringer

Oppstart av arbeid med marint vern Sognefjorden

Statsforvaltaren har meldt om oppstart av arbeid med marint vern Sognefjorden og tilhøyrande utgreiingsprogram. Alle kan sende inn innspel til oppstartsmelding og utgreiingsprogrammet innan 15.mars 2023.

Kart over utgreiingsområde

Høyring av faresone - skredfare i bratt terreng

NGI var på synfaring i kommunen i sommar for å kartlegge faresone i bratt terreng. No er rapporten om dei nye faresonene klar. Du kan gje innspel til NVE innan 31.januar. 

Forside rapport skredfarekartlegging