Kommunevåpen Aurland kommune

Byggesak - frå veke 13

Byggesak har redusert kapasitet. Kommunen jobbar med å auke kapasitet. Sakshandsamar vil prioritere å behandle saker. Vi kan difor berre svare på generelle spørsmål i opningstidene til byggesakstorget. Vi kan per no ikkje svare på spørsmål om sakshandsamingstid.

Per tida er opningstidene til byggesakstorget tysdag og torsdag frå 13-15. Send spørsmål på e-post til post@aurland.kommune.no eller ring 57632900 så blir du sett over til byggesak.
 
På grunn av Koronaviruset vil eventuelle førehandkonferansar eller andre møte, bli gjennomført som telefon- eller videomøte.
 
Vi beklager de ulempene dette medfører.
 
Link til informasjon om byggesak på kommunen sine heimesider.
 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland