I samband med arbeidet med områderegulering for Undredal sentrum vert det jobba med ein stadanalyse for Undredal. Stadanalysen vil vera eit godt grunnlag for reguleringsplanen.  Vi legg opp til eit aktivt møte med arbeidsstasjonar på skulen i Undredal.

Les meir her.