Bufellesskapet

November er ein mørk månad, men ideane blomstrar likevel. Nokre av personalet i heimebaserte tenester, med Berit Karin, Linda L.S. og Anne Malene i bresjen, tok seg tid til, med god hjelp frå lærlingen Siri, å pusse opp litt på bufellesskapet i påvente av renovering/bygging av nytt.

Med maling og nye gardiner vart det gamle rommet i løpet av ei helg gjort om til eit nytt og koselegare opphaldsrom. Bebuarane trivdes godt i utgangspunktet, men no storkosar dei seg og er kjempefornøyde.

Bufellesskapet 1
Bufellesskapet 2
Bufellesskapet 3
Bufellesskapet 4
Bufellesskapet 5
Bufellesskapet 6
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland