Rådhuset Aurland kommune

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 vart vedteke i kommunestyret 12.12.2019

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland