Betalingssatsar SFO for fast påmelde

Opphaldstid:

Foreldrebet. pr. mnd.:

0 - 14 t/veke

kr 1755

Over 14 t/veke

kr 2234

 

 

Betalingssatsar for tilfeldige dagar ein ikkje er påmeld på

 Type

Vanlege skuledagar

Ferie- og fridagar

Elevar som er fast påmelde:

164 kr/dag

294 kr/dag

Ikkje fast påmelde elevar:

228 kr/dag

371 kr/dag

   

Søskenmoderasjon vert gjeve slik:
50% reduksjon for 1. sysken
75% reduksjon for 2. og fleire

Gebyr for sein henting 218 kr