Ein torgplass er inntil 16 kvm.
 

Betalingssatsar
 Periode jan.-april og okt.-des. mai - sept.
Totalpris dag (kr) 1 plass 2 plassar 3 plassar 1 plass 2 plassar 3 plassar
Aurlandsvangen 85 170 340 100 200 400
Flåm 230 460 920 460 920 1840
Undredal 85 170 340 100 200 400Tillegg for tilgang til straum
32 A kr 140 pr. dag pr. uttak
16 A kr   35 pr. dag pr. uttak

Tillegg for tilgang til vatn
Kr 35 pr. dag pr. uttak

Arrangement
Leige av heile torgareal blir gjort etter nærare avtale med kommunen

Torgavgift vert fastsett av kommunestyret i samband med årsbudsjett.

Humanitære, friviljuge organisasjonar og lag innan kulturlivet kan bli fritekne frå betaling av avgift etter søknad.

Rådmannen får mynde til å avgjere når avgift skal vere innbetalt.