Ring alltid avdelinga og avtal besøk i førehand

Besøkande skal i tillegg følgje råd som til befolkningen elles: smittevernråd som gjeld for alle

Held deg heime om du har infeksjonssymtomer frå luftveger eller mage/tarm. Vent med å komme på besøk til du er heilt frisk igjen, FHI – råd til besøkande.

Nærkontaktar og besøkande som er i innreisekarantene, bør ikkje komme på besøk, det kan bli lagt til rette for besøk under desse føresetnadane:

 • ved alvorlig sjukdom
 • besøk er avtalt på forehand med avdelinga
 • besøkande har negativ covid-19 test og brukar munnbind ved besøk

Øvrige nærkontaktar uavhengig av vaksinasjonsstatus

 • bruk munnbind når de kjem på besøk
 • avtal besøk på forhand

Gjennomføring av besøk

 • Ring avdelinga og avtal besøk på førehand
 • Hugs god handhygiene før, under og etter besøket.
 • Besøk kan gjennomførast på fellesareal, pasientrom eller i besøksstova
  • ved besøk i fellesareal – held avstand til andre og bruk munnbind
 • ved besøk på rommet, kan ein ha besøk av 2 vaksne og 1-2 born om gongen. Dette for å kunne helde avstand
 • Du har lov til å ha med gåver, blomar og liknande.
 • Ingen besøkande får bruke kjøkena

Etter besøket

 • Me lyt framleis å vere i beredskap for utbrudd. Dersom du får covid-19-symptom få dagar etter du har vore på besøk, ber vi om at du varslar helsetunet om dette for å sikre effektiv smittesporing og andre nødvendige tiltak, FHI-smittesporing.

Telefonar til avdelingane på Aurland helsetun:

Sjukeheim                            45 87 89 70
Rehab                                   45 87 90 54
Avdeling for demente       47 45 44 09