1. mars 2021 kl. 09:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

 

Les mer

Beredskap

Beredskapssjef: Rådmann Steinar Søgaard
Mobil: 959 84 633
E-post: Steinar Søgaard 

Mediakontakt: Ordførar Trygve Skjerdal
Mobil: 959 84 638
E-post: trygve.skjerdal@aurland.kommune.no 

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid: tlf. 959 84 600 (beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

I opningstida kan alternativt sentralbordet kontaktast: tlf. 57 63 29 00

Barnevernvakt (heile døgnet): tlf. 902 13 481

Retningsliner Sorg- og kriseteamet Aurland kommune 2019 (pdf)

Aurland kommune har tatt i bruk varslingssystemet «Varsling 24» for å kunne nå innbyggjarane raskt med viktige meldingar. Varslinga skjer ved utsending av tekstmelding (SMS) til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland