Benkene på Vangen - Symposium i Aurland om natur, folk og stad i utvikling

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Aurland kommune inviterer til symposium om tettstadutvikling og stadforming i Aurland torsdag 26. oktober 2017 kl. 08.30 - 16.00. 

Symposiet er ope for alle og ein møtestad for å utveksle erfaring og hente ny kunnskap om stadutvikling i Sogn og Fjordane. Aurland kommunen er vertskap og møtestaden er Trudvang på Aurlandsvangen. Det kjem folk frå ulike fagmiljø for å drøfte og gje innspel til berekraftig stadutvikling, tufta på naturlege føresetnader, lokal kunnskap og samverknad mellom natur, folk og stad.

Program for 26. oktober finn du her (pdf)

OPE HUS PÅ TRUDVANG TORSDAG 26.OKTOBER 2017 KL 08:30 – 16:00

PÅMELDING til Inge Håvard Aarskog på e-post: iha@aurland.kommune.no innan tysdag 24. oktober 2017. Ny - utvida frist. Det er mange som har meldt seg på, men det er fortsatt plass til fleire.

Foto av Aurlandsvangen. Kjelde: Gamle bilde frå Aurland, Aurlandsportalen.  Symposium; symposium – konferanse. Lat., symposion. Ein konferanse om eit vitskapleg eller kunstnarisk emne med innlegg frå fleire deltakarar. Kjelde: Store norske leksikon.

Symposium i Aurland om natur, folk og stad i utvikling 26. oktober 2017
Symposium i Aurland om natur, folk og stad i utvikling 26. oktober 2017
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland