Feilen som er avdekka er knytt til samhandlinga mellom den nasjonale meldingsportalen for innsending av bekymringsmeldingar til barnevernet og Visma Familia, som er fagsystemet som barnevernet i Aurland kommune brukar. 

Leverandøren har retta feilen i fagsystemet Visma Familia.