Rådgjeving kan omfatte m.a.:

  • Omstilling og utvikling

  • Kurs og opplæring

  • Informasjon om støtteordningar

  • Hjelp til søknadsskrivingKontaktperson i Sognefjorden Næringshage AS:

Mette Bakketun

Dagleg leiar

Sognefjorden Næringshage as

post@sognefjordennh.no

www.sognefjordennh.no 

mob. 92801840