Barnerepresentant

Representant for barn og unge i plansaker i valperioden 2019-2023 er  Anita Lærum. Vara er Jon Olav Stedje.

Barnerepresentanten er ein tjenestemann /-kvinne som skal ivareta borna sine interesser i kommunen sitt faste utvalg for plansaker.

Plan og bygningsloven

Veileder om barn og unge i plan og byggesak

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:
Anita Lærum - arbeidsleiar
Mobil: 950 67 289
E-post: Anita Lærum

Besøksadresse:
Fritidsklubben:
Aurland idretts- og samfunnshus - underetasjen/kjellar

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland