Barnerepresentant

Representant for barn og unge i plansaker i valperioden 2015-2019 er May Britt Martinsen. Vara er Gøril Tveiten Lie.

Barnerepresentanten er ein tjenestemann /-kvinne som skal ivareta borna sine interesser i kommunen sitt faste utvalg for plansaker.

Plan og bygningsloven

 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:
Anita Lærum - arbeidsleiar
Mobil: 950 67 289
E-post: Anita Lærum

Besøksadresse:
Fritidsklubben:
Aurland idretts- og samfunnshus - underetasjen/kjellar

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland