Når born opplever at mor, far eller andre nære pårørande vert alvorleg sjuke kan det oppstå store og vanskelege endringar i barnet sitt liv. I Aurland er det etablert ei ressursgruppe som kan vere til hjelp og støtte i slike vanskelege situasjonar.

Det er helsesjukepleiar May Sigrunn Winjum som er kontaktperson.