Bålforbodet er oppheva

Bålforbodet er oppheva.

Brannsjefen

Sjå også: Skal du brenne Jonsokbål? Les her!

Bålforbudet er oppheva
Bålforbudet er oppheva

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland