Det er til dømes anbefalt å begrensa sosiale kontakter og arrangement en deltek i. Det er òg anbefalt å halde 1-meters avstand.
Vi håpar å kunne sette opp et tilsvarande arrangement ved seinare anledning.

Med helsing Aurland kommune 14.01.2022

 

Essi Mäki                                                       Tunde Nesbø
Tenesteleiar                                                   Fagutviklingssjukepleiar