I Aurlandshallen finn du: 

  •  idrettshall
  •  trimrom
  •  klatrevegg
  •  skytehall for miniatyr

Kvar ligg Aurlandshallen?
Aurlandshallen ligg ved Aurland Stadion, Aurland idretts- og samfunnshus, folkebiblioteket og Aurland barne- og ungdomsskule - ca 5.minutt gangavstand frå Vangen

I tillegg til dei ulike brukargruppane sine faste aktivitetar,kan Aurlandshallen leigast ut til trening, konkurransar og arrangement.

Trimrommet

Aldersgrense for bruk at trimrommet er 15 år. I følgje med foreldre/føresette 14 år. Det er alltid vakt/instruktør tilstades i trimrommet. 

Alle som skal trena i timrommet må betala treningsavgift. Treningskort vert å få kjøpt i trimrommet. NB! Kun kontant betaling! Treningskort skal alltid vera med ved trening. 

Årskort, halvårskort og klyppekort kan brukast både i symjehallen og i treningsrommet. Når ein kjøper årskort for basseng og treningsrom får ein 50% rabatt på kort nr.2. Føresetnaden er at korta vert kjøpt samtidig. Årskort, halvårskort og månadskort og månadskort kan berre brukast av den kortet er utsteda på. 
 

Opningstider trimrommet
Måndag 17:00 - 21:00
Onsdag           17:00 - 21:00
Fredag 17:00 - 21:00

 

Prisar trimrommet 2021
Årskort vaksen 2750 
Årskort ungdom/honnør 1650
Halvårskort vaksen 1650
Halvårskort ungdom/honnør 990
Månadskort vaksen 400
Månadskort ungdom/honnør 240
Klyppekort (12 klypp) vaksen 650
Klyppekort (12 klypp) ungdom/honnør 390
Enkel time vaksen 100
Enkel time ungdom/honnør  60

Symjebasseng

Opningstider symjehallen
Tysdag Familiebading 17:00 - 20:00
Tysdag Symjetrening 15+ 20:00 - 21:00
Torsdag Familiebading  17:00 - 20:00
Torsdag Symjetrening 15 + 20:00 - 21:00
Laurdag  Familiebading  11:00 - 15:00 


NB: Alle må vera ute av bassenget 15 min før det stenger. 
Tysdag og torsdag seinast ut av bassenget 20:45 
Laurdag seinast ut av bassenget 14:45 

Sommaren 2021
Symjebassenget er stengt i veke 27-28-29-30.
 

Prisar symjebassenget 2021
Årskort vakseen 2750
Årskort ungdom/honnør 1650
Halvårskort vaksen 1650
Halvårskort ungdom/honnør 990
Klyppekort (12 klypp) vaksen 650
Klyppekort (12 klypp) ungdom/honnør 390
Enkel time vaksen 100
Enkel time ungdom/honnør 60 


Årskort, halvårskort og klyppekort kan brukast både i symjehallen og i treningsrommet.. Når ein kjøper årskort for basseng og treningsrom, får ein 50% rabatt på kort nr. 2. Føresetnaden er at korta vert kjøpt samtidig. Årskort, halvårskort og månadskort kan berre brukast av den kortet er utsteda på. 

 

Skytehall

Aurlandshallen har skytehall for miniatyr, banelengde 15 meter. Skytehallen har 8 baner med elektroniske skiver og anvising. 

Skytehallen vert drifta av Aurland Skyttarlag 
Kontaktperson er Jon-Arne Solhaug, jon-arne@aurlandenergibygg.no

All bruk av skytehallen skal skje gjennom Aurland Skyttarlag