Aurland kommune skal gjennomføre brukarundersøkingar!

Vi ynskjer at kvaliteten på våre tenester skal vere god. Det er viktig for oss å høyre dine erfaringar med dei kommunale tenestene, slik at vi kan forbetre oss.

Før påske vil vi sende ut spørjeskjema til brukarar av utvalgte tenester. Brukarundersøkinga blir gjennomført som intervju eller sendt ut på e-post eller papir. Vi vurderer kva som passar best for den aktuelle målgruppa.

Deltaking i brukarundersøkingar er naturlegvis frivillig, men vi håpar at du på denne måten kan hjelpe oss å blir endå betre.

Kommunevåpen Aurland kommune
Kommunevåpen Aurland kommune
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland