Aurland Hamnevesen KF

Aurland Hamnevesen KF er eit kommunalt føretak som driv hamner, planlegg og byggjer nye anlegg. Føretaket vart starta i 1999 samstundes med at cruisekaien i Flåm vart teken i bruk. Hamnevesenet har kontor på cruisekaien i Flåm.

Styret:
Olav J. Ellingsen (Leiar)
Noralv Distad (Nestleiar)
Frode Aas Tufte
Marianne Holme
Therese Turlid
 
Hamnesjef: Tor Mikkel Tokvam 
 
Kontaktinformasjon

Tokvam, Tor Mikkel, hamnesjef, 41 20 20 88, tormikkel@aurlandhavn.no

Stedje, Jon Olav, driftsleiar, 97 62 73 82, jonolav@aurlandhavn.no

Kontor:    på cruisekaia i Flåm
Postadresse:  Aurland Hamnevesen KF, Vangen1, 5745 Aurland
 
 

 

Logo Aurland Hamn
Logo Aurland Hamn

Avtalar ved Rådhuset

Vi vil oppmode alle om å bestille timeavtale med sakshandsamar før ein kjem innom Rådhuset. Då får sakshandsamaren betre tid til å bu seg for samtalen noko som sikrar rask og kvalitetssikra assistanse. Ein slepp òg å måtte reise heim med uforretta sak dersom ein sakshandsamar ikkje er tilgjengeleg.