Aurland Energiverk

Aurland Energiverk AS har områdekonsesjon på heile Aurland kommune. Dette inneber at selskapet har monopol på å drive distribusjon av elektrisk kraft i kommunen. Aurland Energiverk AS vart skipa 21.august 1995, med Aurland kommune som einaste aksjonær.
Aurland Energiverk AS har eit samarbeid med Lærdal Energi som mellom anna omfattar innleige av kundeservice og økonomifunksjon. Samarbeidet omfattar også felles vaktordning. Aurland Energiverk eig Leinafossen Kraftverk. E-CO Vannkraft AS har leigeavtale fram til 2032.

Postadresse:
Aurland Energiverk AS
Låvi 2
5745 AURLAND

Besøksadresse:
Låvi 2, Aurland

Kontaktinformasjon Aurland Energiverk :
Sentralbord Aurland: 57 63 20 80
Feilmelding: 57 63 20 88
Kontortid: 07.30 - 15.00
E-post: post@aev.no


 

Avtalar ved Rådhuset

Vi vil oppmode alle om å bestille timeavtale med sakshandsamar før ein kjem innom Rådhuset. Då får sakshandsamaren betre tid til å bu seg for samtalen noko som sikrar rask og kvalitetssikra assistanse. Ein slepp òg å måtte reise heim med uforretta sak dersom ein sakshandsamar ikkje er tilgjengeleg.