Aurland Energiverk

Aurland Energiverk AS har områdekonsesjon på heile Aurland kommune. Dette inneber at selskapet har monopol på å drive distribusjon av elektrisk kraft i kommunen. Aurland Energiverk AS vart skipa 21.august 1995, med Aurland kommune som einaste aksjonær.
Aurland Energiverk AS har eit samarbeid med Lærdal Energi som mellom anna omfattar innleige av kundeservice og økonomifunksjon. Samarbeidet omfattar også felles vaktordning. Aurland Energiverk eig Leinafossen Kraftverk. E-CO Vannkraft AS har leigeavtale fram til 2032.

Postadresse:
Aurland Energiverk AS
Låvi 2
5745 AURLAND

Besøksadresse:
Låvi 2, Aurland

Kontaktinformasjon Aurland Energiverk :
Sentralbord Aurland: 57 63 20 80
Feilmelding: 57 63 20 88
Kontortid: 07.30 - 15.00
E-post: post@aev.no


 

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland