For å avgrense smitte, vil me oppmode alle med luftvegsplager som besøkjer helsetenesta i Aurland om å bruke munnbind (ved hoste, forkjøling, halssmerter, biholeverk).  
Det kan også vere lurt å bruke munnbind om du har luftvegsplager om du må på butikken eller andre stader der er folk.   
Er du redd for smitte, kan også munnbindet verne litt mot innkommande smitte.  

Med håp om ei smittefri og god jul for alle! 

 Frå smittevernlege F Gullbrå