Aurland kommune vil i samband med asfaltering av kommunal veg i bustadfeltet legge inntil 1 m ut frå vegkant i private innkøyringar. 

Private som vurderer legging av asfalt kan kontakte Peab asfalt Norge – tlf 959 31969 og gjere avtale om synfaring og pristilbod. Aurland kommune vil ikkje vert noko part i desse avtalane, men vil bidra til samordning av arbeida.