Desse områda vert asfaltert no:

Undredal

  • Parkering Pottefot
  • Ved brannstasjon
  • Tilkomst til leikeplass

Flåm

  • Div asfaltering A-feltet
  • Ved Brekkefossen

Aurlandsvangen

  • Div. reasfaltering i sentrum

 

Ønskjer du å asfaltere privat eigedom?

Dersom det er privat som har behov/ønskje om asfaltering kan Asfalt & Freseservice kontaktast på tlf 915 54 335 og gjere avtale om synfaring/pris.

 

Neste runde av asfaltering er planlagt i løpet av hausten 2022.