Ambulerande røysting

Dersom du på grunn av sjukdom eller uføre ikkje har høve til å førehandsrøysta i rådhuset eller på sjølve valdagen, kan du søkje valstyret om å få førehandsrøysta heime eller der du oppheld seg.

Søknaden treng ikkje vere skriftleg, du kan ringe Aurland kommune v/ Margunn Tolleshaug på 57 63 29 35 / 971 36 237 eller sende e-post til: post@aurland.kommune.no
 
Frist for søkje om ambulerande røysting er onsdag 6. september 2017. 
 
 
 
Vallogo
Vallogo

Kontaktinformasjon

Politisk sekreteriat

Kristian Stråmyr
Mobil: 95 98 46 47
E-post:
Kristian Stråmyr

Besøksadresse:
Rådhuset, Kommunetorget

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland